top of page

10/5 HANDLERKURS

Price

625kr inkl moms

Duration

18.45-20.45

Enroll

About the Course

Handlerkurs - den korta kursen där vi jobbar med ett fåtal pusselbitar

Plats: Olseröds hundcenter

Här jobbar Jörgen med dig som handler. Det är alltid du som står i fokus. Det här är en kurs som aldrig ser likadan ut då allt individanpassas efter deltagarnas nivå och behov. Du ska alltid förvänta dig att få lära dig något nytt/utvecklas utifrån den nivå du och ditt ekipage befinner sig på .Vi jobbar med mycket "hands-on"! Träning ska vara roligt och utvecklande. Oavsett om du är ny eller gammal i gamet ska du känna att du åker hem med massor av input som gäller dig och din hund! För den erfarne handlern kan det innebära att flytta koppelhandens position 2 cm, eller att justera sin tyngdpunkt 0,5cm fram. För den som är ny handlar mycket om hur du som handler kan påverka och hjälpa din hund i såväl rörelse, stå som trygghet.

Vänstervarven är få (ibland inga). Istället fokuserar vi på att få ut max samspel mellan dig och din hund i utställningsringen. Tempo, rörelser, glädje, utstrålning, taktik och show. Bli en vinnare i ringen som har roligt tillsammans med sin hund! Allt hinns inte med på två timmar utan vi fokuserar på de pusselbitar som deltagarna behöver.

Your Instructor

Jörgen Lundqvist

Jörgen Lundqvist

bottom of page