top of page

25/2 TRÄNING

Price

250kr inkl moms

Duration

15.15-16.45

Enroll

About the Course

Träning på högre nivå

Här är Jörgen själv med och tränar med en eller två hundar. Tempot går i intervaller i högt tempo styrt av vad deltagarna behöver. Vänstervarven är som vanligt extremt få såvida vi inte tränar rörelse i konkurrensklass.

Alla deltagare hjälper varandra! Det här är ingen kurs och Jörgen tar inte ansvar för att alla får den hjälp man efterfrågar.

För deltagande krävs att man antingen har deltagit på någon av veckans kurser alternativt är en mycket erfaren utställare som deltagit på tidigare kurser. Den här typen av träningar är ofta mycket givande - men det krävs att man både vet vad man själv behöver träna på och är aktiv i övriga ekipage träning.

Your Instructor

Jörgen Lundqvist

Jörgen Lundqvist

bottom of page