top of page

Handlerkurs 21/3

Price

625kr

Duration

18.30-20.30

Om kursen

Handlerkurs - den korta kursen där vi jobbar med ett fåtal pusselbitar.

Här jobbar Jörgen med dig som handler. Det är alltid du som står i fokus. Det här är en kurs som aldrig ser likadan ut då allt individanpassas efter deltagarnas nivå och behov. Du ska alltid förvänta dig att få lära dig något nytt/utvecklas utifrån den nivå du och ditt ekipage befinner sig på .Vi jobbar med mycket "hands-on"! Träning ska vara roligt och utvecklande. Oavsett om du är ny eller gammal i gamet ska du känna att du åker hem med massor av input som gäller dig och din hund! För den erfarne handlern kan det innebära att flytta koppelhandens position 2 cm, eller att justera sin tyngdpunkt 0,5cm fram. För den som är ny handlar mycket om hur du som handler kan påverka och hjälpa din hund i såväl rörelse, stå som trygghet.

Your Instructor

Jörgen Lundqvist

Jörgen Lundqvist

bottom of page