top of page
Rosetter.jpg
collage Eskilstuna.jpg
facebook_1628964506824_6832372346832036153.jpg

HANDLERKURSER - utställningsträning

Jörgen Lundqvist arbetar som professionell handlertränare och håller handlerkurser i hela Skandinavien. Till sin hjälp tar han sin långa yrkesbakgrund som pedagog. 

"Känslan av att allting flyter i ringen och att människa och hund är ett och att se hur ni som ekipage dansar tillsammans - det är målet med all utställningsträning!

På en handlerkurs är det DU som står i fokus.

Jörgen utgår ifrån att:

 - hunden står som du gör

 - hunden rör sig som du gör

 - hunden känner som du gör

Det här är grunden i all utställningsträning. Jörgen tränar dig som handler. Du är den som bäst tränar din hund. Dess träning kommer på köpet. Målet är att få ett samspelt ekipage som uppnår magi tillsammans i ringarna!

När hunden gör "fel" är det vårt fel som handlers. Jörgen tittar oftast på hunden (reaktioner, energinivå, rörelser och stå) och föreslår ändringar för dig. Till skillnad från mycket ringträning är vänstervarven ytterst få.

Lek, bus, och samarbete är grunden i all träning. Såväl du som hunden ska älska att gå in i ringen! Då måste också all träning utgå från detta.

På utställning ska 1000 pusselbitar falla ner på rätt plats på ett par minuter! De flesta måste tränas in för sig själv - och den träningen ger dig otroligt mycket tillsammans med din hund även i din vardag.

Ni tävlar ihop! Målet är alltid att ni ska var det ekipaget folk vänder sig om att titta efter.

VARFÖR VINNER DET EKIPAGET?

I Sverige har vi otroligt bra avel. På en utställning ska du därför förvänta dig att det krävs väldigt mycket för att vinna! Det räcker inte att hunden motsvarar rasstandarden alldeles utmärkt (i ringen). Det krävs mer. Säkerhet, Stolhet och Show är enligt Jörgen nyckeln.

INTA SCENEN

Hunden är din största Fan! Den känner som du gör. Energi och Stolthet är därför otroligt viktigt. Det utrycker vi genom Närvaro, Kroppshållning, Röst, Minspel mm. När du gör rätt älskar hunden att visa upp sig! Jörgen har under många år tränat framtidens talare för att äga scenen och det använder han på sina kurser. Handling och att hålla tal har väldigt mycket gemensamt! När du går in och visar upp din bästa vän i ringen utsätter du dig för stor press. Karin brukar säga att "Jörgen tränar inte hundar - han tränar människors självskänsla". På Jörgens längre kurser läggs stort fokus på detta då det är en avgörande del för framgång tillsammans med hunden man älskar.

KURSER

Kurser hålls i olika längd. För att få in allt ovanstående krävs tid. I Skåne, och ibland på andra håll, hålls 2h-handlerkurser någon gång per vecka där man jobbar med ett visst antal pusselbitar på varje kurs. Heldags- och helgkurser hålls någon gång per månad runt om i hela Sverige och fokuserar mer på helheten. Oavsett längd är alla kurser helt individanpassade och passar såväl dig med många års utställningserfarenhet som dig som aldrig varit på utställning eller ringträning.

92236619_3400908379937194_4425114700673449984_o (2).jpg
13914032_10210474839335178_63590861942904637_o_edited.jpg
bottom of page