top of page
  • handlinglundqvist

TRÄNING OCH UTVECKLING - HUR SKA JAG TÄNKA?

Uppdaterat: 5 feb.

Ibland vill man som handler att ekipaget gör något annorlunda i utställningsringen jämfört med det du och hunden är vana vid. Då krävs det lite nya redskap i verktygslådan. Men hur stora ändringar vågar jag göra under året? Under försäsong respektive utställningssäsong? Mycket beror på var ni befinner er erfarenhetsmässigt. Annat beror på om omställningen påverkar dig eller hunden mest. Byter du hund eller ställer flera hundar krävs alltid lite fler verktyg i lådan då två hundar sällan ställs på samma vis med bästa resultat.


På mina handlerkurser får jag ofta frågan "När vågar jag genomföra den här förändringen på utställning". Då svaret ofta är "det beror på" kommer jag nedan att utveckla hur jag tänker. Nu går vi dock från utomhus- till inomhussäsong med något färre utställningar och nu är generellt tiden rätt att träna in nya saker!


När är det läge att göra en förändring?

Är du och hunden nya på utställning spelar det ingen roll. Då kan du applicera det. du lärt dig på handlerkurser eller träning med en gång. Våga leka och experimentera! Då lär du dig massor på vägen. Stirra dig inte blind på hur de flesta andra ekipage med din ras gör. Det behöver absolut inte vara det sätt som passar dig och din hund bäst. Läs mer i detta inlägget


Är du och hunden ett erfaret ekipage

får man tänka lite annorlunda och vara lite mer försiktig med drastiska förändringar, men se nedan mer huruvida det är du eller hunden som ska förändra agerande och beteende då det är en stor skillnad.

Stora förändringar bör vi (såvida vi inte gjort något uppenbart fel) jobba med under försäsongen. Som ett tydligt exempel är att gå från att stacka till att friställa, men det kan även vara betydligt mindre förändringar som på utställning riskerar att spöka till det för såväl dig som hunden. Dessa skulle jag inte genomföra på utställning förrän du haft minst ett par utställningsfria veckor och samtidigt hunnit träna mycket. Normalt är det under försäsongen när utställningarna inte kommer så tätt. Däremot går det att träna efter hand och känna efter. När du känner att det känns bekvämt för dig och hunden - prova på nästa utställning. Inofficiella utställningar är utmärka tillfällen att leka och experimentera på!

Små förändringar är mycket lättare. Då är det oftast bara att tuta köra! Det här ger normalt omedelbart den effekt du vill uppnå utan att göra hunden brydd eller dig onödigt nervös. Små förändringar handlar nästan alltid om att vi själva ska göra eller agera annorlunda - sällan om att hunden ska göra någonting fundamentalt annorlunda. Gör vi rätt gör hunden rätt!


Vad är det du vill förändra?

Frågan är alltså om det är beteende och agerande hos den två- eller fyrbenta delen av ekipaget (eller både och) som ska förändra något?


Är det bara det du som handler gör som förändras kan du ofta omsätta det i praktiken med en gång. Tekniska detaljer som ditt sätt att hålla kopplet, springa eller gå med ett annat steg, ditt sätt att stå/sitta osv påverkar bara hunden indirekt och ställer inga nya krav på den. Därför går det utmärkt att applicera detta med en gång. Det är bara ditt eget mod eller nervositet som kan sätta käppar i hjulet, men det återkommer jag till.


Ska hunden göra något annorlunda i ringen? Alla sådana förändringar måste alltid föregås av träning och i ringen följas upp med tydliga signaler från dig. Om du exempelvis i "Fram och tillbakamomentet" vill övergå från att göra vändningen från det mer traditionella vänster till att istället vända åt höger (för att hunden ska ha bättre balans i rörelserna på tillbakavägen) går det utmärkt att göra mitt i säsongen. Det kräver dock så pass mycket träning i förväg att hunden uppfattar det som naturligt och att vändningen blir mjuk och kontrollerad. I ringen kräver det att att du redan i inbromsningen tydligt berättar för hunden vad den ska göra. Är du tyst är risken stor att hunden gör som den brukar göra på utställning, dvs vänder till vänster och då lär det bli pannkaka av alltihop... Även en förhållandevis liten ändring som denna kräver alltså några dagars förberedelse.

Är det hundens beteende i ringen du vill ska vara annorlunda? Då är det en annan sak - för då måste du ändra ditt beteende och utstrålning. Annars lär du inte få någon förändring (se gärna övriga inlägg här) Här bör du börja försöka på en gång. Du kan dock inte räkna med omedelbar succé. Det kommer att ta tid och gå lite fram och tillbaka, men lyckas du får du omedelbar respons och effekt från din hund. Här är det du som behöver träna (och det är ju dig jag tränar på mina kurser Många erfarna hundar uppfattar träning och utställning som två helt olika saker. Därför kan det ta lite tid att hitta nycklarna till att få samma resultat i utställningsringen som på träning.

Ett personligt exempel:

Jag har en hund som oftast är extremt lyhörd och glad utanför ringen. Det räcker med en millimeters tyngdpunktsförflyttning för att han ska korrigera sitt stå. Svansen är där den ska och han är glad och fokuserad. I samma stund som man gör en "showig" entré där man visar upp hundens rörelser som det första domaren ser tappas ofta 60% av det med honom och man måste jobba mycket hårdare. Härom veckan fick jag ett plötsligt infall precis innan vi skulle in i ringen. Istället för att göra den traditionella entrén gjorde jag helt annorlunda.. Mina hundar ser STÅ och alla övningar som leder till att de korrigerar sitt stå som LEK. och det är så jag värmer dem (förutom mycket galopp, hopp och bus). Istället för att göra en tjusig entré valde jag att jag "leka in honom" i ringen och i princip fortsätta leka. Hans otroliga lyhördhet och glädje höll i sig förbi BIR- och BIM-fotgraferingen (min sämsta gren. lol). Trots all lek och bus innan får man leta efter stramare uppvisning! Kontakten var magisk hela tiden trots den långa pausen när tikarna bedömdes. Nyckeln var att hålla aktivitetsnivån och kontakten hög hela tiden. Loggar du eller hunden ut lär du få börja om från början.

Kan du räkna med att det händer nästa gång? Nej. Men man lär sig nya nycklar till varje hund varje gång. Provar vi inte nya saker lär vi dock inte lära oss något...


Energinivå och fokus är nyckeln

Många som kommer till mig på kurs eller privatträning vill att hunden antingen ska ha mer energi i ringen - eller mindre. I båda fallen är nyckeln till hundens beteende din egen energinivå och fokus (dvs högre i båda fallen). Där finns tyvärr inga genvägar. Det är ingenting vi kan lära våra hundar om vi inte samtidigt själva förändrar vårt beteende. För dig som handler är det här ofta en stor omställning oavsett om du är rutinerad eller nybörjare. Det är det även för den rutinerade hunden som måste anpassa sig och vänja sig vid ditt nya beteende. Det är dock inte normalt inte en så stor förändring att du måste vänta med det (belöningen är för stor för att vänta med).

Visst kan vi med ett visst mått av "kadaverdisciplin" lära våra hundar att bete sig och göra som vi vill i ringen. Kommer de att visa upp sig? Nej. Kommer de att tycka att det är roligt. Nej. Det vi förlorar då är "attityd" och det är attityd vi letar efter i ringen. En hund som mekaniskt gör vad som förväntas av den utan att visa lust till det kommer aldrig att få samma utstrålning, hållning, vinklar mm som en hund som går in i ringen och älskar det!Det finns inte två hundar som kan ställas exakt med samma teknik - här måste vi som handlers alltid anpassa oss

Att lära sig vad som passar respektive hund kräver såväl mycket träning som experimenterande. Här får vi aldrig vara rädda för att prova nya saker! Normalt gör jag aldrig avkall på att en hund ska gå in själv i ett naturligt stå (dvs själv ställa sig med så bra balans som möjligt oavsett om vi stackar eller friställer, men variablerna därifrån är oändliga. I rörelse något färre - men ändå väldigt många...

Jag blir lika fascinerad varje gång jag ser någon som lär ut en metod de anser vara bra för alla ekipage. Som erfaren handlertränare och utställare är det inte min erfarenhet. Visst finns det tips och tricks man kan lära ut och prova som man vet oftast fungerar. Men i slutändan är det dock alltid vi som måste anpassa oss efter hunden. Visst kan vi tvinga hundarna att göra på det vis vi är mest bekväma med - men blir resultatet det bästa tänkbara? Det är jag högst tveksam till.


Ålder och erfarenhet spelar in

Ibland måste man vara taktisk även om man själv föredrar något annat. Om du har en framgångsrik hund som du ställt på samma vis i flera år skulle jag inte göra några större förändringar om allt fungerar bra. Nöj dig med de förändringar som bara handlar om dig själv (hållning, rörelser, stolthet mm). Även om du egentligen vill ställa på ett annorlunda vis hade jag väntat till nästa stjärna. Undantaget är om du på träning ser att du får ett väldigt lovande/framgångsrikt resultat. Det händer dock ofta på mina längre kurser. Då brukar jag oftast råda den tvåbenta delen av ekipaget att känna sig fram på uppvärmningen. Är hunden med på noterrna -bra! Nyckeln sitter dock oftast hos handlern. Var därför inte rädd för förändring - även för den äldre hunden - men anpassa dig efter den.


Hur modig och nervös är du?

Att göra förändringar i sitt sätt att ställa kräver mod. Många är de gånger jag smygtittat på deltagare från ett flertal kurser som gjort fantastiska framsteg på kurser och träningar (jag brukar gömma mig och titta i smyg för att förhindra extra nervositet). Till min besvikelse ser jag att de ibland återfaller i att ställa exakt som de gjorde innan. Varför? Svaret är enkelt - psykologi. Många berättar för mig att de i bilen på vägen dit varit helt inställda på att göra på ett nytt sätt. Ändå blir det inte så. Varför? På utställning finns något du aldrig upplever på träning eller kurs. Till skillnad mot på träning sitter alla rasens erfarna uppfödare och utställare utanför ringen. Det är tävling. Du har en annan adrenalinnivå. mm. Skulle du bryta mot rasens "oskrivna regler" för hur rasen ska ställas lär vissa ha synpunkter på det. Det är inte jättelätt att bryta mot det.. Vad de tycker spelar dock ingen roll. I min värld ska man ställa sin hund på det vis som passar den bäst. Vad som passar dig som handler bäst spelar mindre roll. I slutändan är det domarens helhetsupplevelse av din din hund som spelar roll.

I likhet med mycket annat är nyckeln träning. Ju mer ekipaget tränat desto större sannolikhet att du behöver tänka så mycket i ringen. Ju mer vi måste tänka desto svårare blir det...

I ringen är vi två som tävlar tillsammans - du och hunden. Den som behöver mest träning är nästan alltid den med två ben...


Avslutningsvis

Säga vad man vill om våra hundar - men gör vi rätt gör nästan alltid hundarna rätt. Pratar vi förändringar är det nästan alltid vi som är problemet. Vill du göra stora förändringar är det under försäsongen du har bäst möjlighet. Då hinner såväl du som hunden träna på det. Som erfarna handlers måste vi ibland våga frångå det sätt att ställa som vi är mest bekväma med. Det gäller inte bara när du har en hund du ställt mycket - i synnerhet gäller det den yngre hunden du börjar ställa. Våga känna in vad den mår bäst av. Vi måste alltid anpassa oss efter hunden vi har i snöret och våga anpassa oss efter vad vi tror passar den bäst. Som ny handler är alla vägar öppna - lek, busa och våga experimentera dig fram till det som passar dig och din hund!

Det finns en anledning till att jag har flest Hel- och Tvådagarskurser under december till maj. Här kan vi jobba stort. Under resten av året, under säsongen, kan vi som ställer jobba med detaljer. Har man yngre hundar fungerar det för dem året om - men för dig är det svårare...


Jag jobbar som handlertränare och håller kurser runt om i Norden. Just nu har jag hel- eller tvådagarskurser inbokade i Lidköping, Smålandsstenar, Tärnsjö, Luleå, Ronneby, Uddevalla, Östersund, Degeberga och Mellbystrand - men fler tillkomer efter hand . Håll utkik här https://www.kennelmoltas.com/kalendarium722 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page